BIC (= Bank Identifier Code) i IBAN (= International Bank Account Number) broj čine zajedno osnovu međunarodnih plaćanja. Inicijator transakcije koristi ova dva podatka za identificiranje osobe ili kompanije koja treba primiti uplatu. Ova internetska stranica pruža sljedeće funkcionalnosti:

10 najtraženijih banaka / BIC brojeva:

BIC / SWIFTIme bankeGrad Država
1.TRELLV22XXXValsts Kase-Latvija
2.SCAFLV21XXXScania Finans Aktiebolag Latvijas filiāleRīgaLatvija
3.LPNSLV21XXXLatvijas Pasts Vas-Latvija
4.LACBLV2XXXXLatvijas Banka-Latvija
5.UNLALV2XXXXSEB bankaĶekavas pagastsLatvija
6.TPROLV22XXXTransact Pro Sia-Latvija
7.RIBRLV22XXXReģionālā investīciju bankaRīgaLatvija
8.MOSBLV2XXXXAktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāleRīgaLatvija
9.PARXLV22XXXCitadele bankaRīgaLatvija
10.55SELV00XXXSkandinaviska Enskilda Banken AB Rīgas filiāleĶekavas pagastsLatvija

 

Pretraživanje BIC (SWIFT broja) banaka iz više od 130 država