BIC (= Bank Identifier Code) i IBAN (= International Bank Account Number) broj čine zajedno osnovu međunarodnih plaćanja. Inicijator transakcije koristi ova dva podatka za identificiranje osobe ili kompanije koja treba primiti uplatu. Ova internetska stranica pruža sljedeće funkcionalnosti:

10 najtraženijih banaka / BIC brojeva:

BIC / SWIFTIme bankeGrad Država
1.SCAFLV21XXXScania Finans Aktiebolag Latvijas filiāleRīgaLatvija
2.LACBLV2XXXXLatvijas Banka-Latvija
3.TPROLV22XXXTransact Pro Sia-Latvija
4.TRELLV22XXXValsts Kase-Latvija
5.MOSBLV2XXXXAktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāleRīgaLatvija
6.UNLALV2XXXXSEB bankaĶekavas pagastsLatvija
7.BIGBLV21XXXBIGBANK AS Latvijas filiāleRīgaLatvija
8.AIZKLV22XXXABLV Bank, ASRīgaLatvija
9.LKJFLV21XXXJurnieku Forums Ltfja Kks-Latvija
10.LATCLV22XXXExpobankRīgaLatvija

 

Pretraživanje BIC (SWIFT broja) banaka iz više od 130 država