BIC Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau


Ime:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
Pretraživanje također i za podružnice banaka


BIC / SWIFT:RZTIAT22357   Austrija
Ime banke:Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau

Država:Austrija

Ulica:Wildschönauerstraße, Niederau 39
Poštanski broj:6314
Grad:Wildschönau
Savezna država:Tirol

Telefon:+43 5339 8165 79610
Telefaks:+43 5339 816585

Podružnica:Da

BIC Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau (Austrija) (SWIFT broja)

BIC banke Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau u Wildschönau je RZTIAT22357. Kratica BIC znači 'Poslovni identifikacijski kod' (prije 'Bankovni identifikacijski kod'). Ovo je međunarodno standardizirani kod za identifikaciju podružnica prilikom transakcijskih plaćanja. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slična poduzeća diljem svijeta. To je jedinstveni kod za identifikaciju svakog partnera koji izravno ili neizravno sudjeluje u transakcijskim plaćanjima. U transakcijskim plaćanjima BIC/SWIFT BIC se koristi u kombinaciji s IBAN-om (=Međunarodni broj bankovnog računa), gdje BIC identificira banku, a IBAN identificira odgovarajući račun koji je otvoren u toj banci.

Redom, IBAN se sastoji od sljedećih komponenti:

  1. Dvoslovne oznake zemlje.
  2. Dvoznamenkastog kontrolnog broja između brojeva 02 i 98. Koristeći ovaj kontrolni broj jedna netočna oznaka je uvijek prepoznata, pojedinačne zamijenjene znamenke su gotovo uvijek prepoznate, te je stopa prepoznavanja visoka čak i s više grešaka.
  3. Alfanumeričkih znakova koji označavaju broj računa. U većini zemalja ti znakovi su samo brojčani. Oni se također nazivaju BBAN (=Osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja ovo je bankovni kod i broj računa.

Na primjeru izmišljenog broja računa 234565524 i bankovnog koda 36357, dobiva se IBAN koji je sličan ovome: AT99 3635 7234 5655 24. Kako bi se povećala čitljivost IBAN-a obično je podijeljen u polja koja sadrže po četiri znaka. IBAN može biti 34 znaka dug, ali je u većini zemalja kraći.

Kao što vidite, već samo IBAN sadržava oznaku koja jedinstveno identificira banku o kojoj se radi. Na primjer, za Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau ovo je 36357. Iz ovog razloga, BIC, u našem primjeru RZTIAT22357, nije nužan za transfere unutar Europe. Samo IBAN je dovoljan u ovom slučaju. Dodatni podaci koji uključuju BIC ili SWIFT kod su potrebni samo za transfere u kojima jedna od banaka koje su uključene u transakciju ima sjedište izvan Europe a koje radi na principu SWIFT sustava.

BIC također sadržava oznaku zemlje. Za razliku od IBAN-a ta oznaka se ne nalazi na početku BIC-a, nego je umjesto toga na pozicijama 5 i 6. Na primjer, za BIC RZTIAT22357, ovo je AT. U nekoliko slučajeva oznaka zemlje koja se nalazi na IBAN-u se može razlikovati od oznake zemlje koja se nalazi na povezanom BIC-u jer se koriste različiti standardi.

BIC može imati 8 ili 11 znakova i ne sadrži svoj kontrolni broj. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim svojom dužinom može provjeriti samo provjerom je li uključen u BIC direktorij kojeg redovno ažurira SWIFT. S druge strane, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se provjerilo je li službeno točan, koristeći kontrolni broj koji IBAN sadržava. Samo službeno točni IBAN-i mogu postojati. Odgovor na pitanje postoji li zapravo određeni IBAN može samo dati banka povezana s IBAN-om. IBAN-e koji su krivotvoreni ili više ne postoje nije moguće prepoznati prema kontrolnom broju.

Njihova sjedišta su Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau u Wildschönau. Nadalje, Wildschönau je u Austrija. Raiffeisenbank Wildschönau eGen Zws.Niederau se može kontaktirati ti telefonom na +43 5339 8165 79610.


Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.

Data skupa podataka: 10/2023