BIC Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen


Ime:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
Pretraživanje također i za podružnice banaka


BIC / SWIFT:RZTIAT22273   Austrija
Ime banke:Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen

Država:Austrija

Ulica:Raiffeisenplatz 43a
Poštanski broj:6143
Grad:Matrei am Brenner
Savezna država:Tirol

Telefon:+43 (0)5273 6111
Telefaks:+43 (0)5999 3688872090

BIC Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen (Austrija) (SWIFT broja)

BIC banke Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen u Matrei am Brenner je RZTIAT22273. Kratica BIC znači 'Poslovni identifikacijski kod' (prije 'Bankovni identifikacijski kod'). Ovo je međunarodno standardizirani kod za identifikaciju podružnica prilikom transakcijskih plaćanja. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slična poduzeća diljem svijeta. To je jedinstveni kod za identifikaciju svakog partnera koji izravno ili neizravno sudjeluje u transakcijskim plaćanjima. U transakcijskim plaćanjima BIC/SWIFT BIC se koristi u kombinaciji s IBAN-om (=Međunarodni broj bankovnog računa), gdje BIC identificira banku, a IBAN identificira odgovarajući račun koji je otvoren u toj banci.

Redom, IBAN se sastoji od sljedećih komponenti:

  1. Dvoslovne oznake zemlje.
  2. Dvoznamenkastog kontrolnog broja između brojeva 02 i 98. Koristeći ovaj kontrolni broj jedna netočna oznaka je uvijek prepoznata, pojedinačne zamijenjene znamenke su gotovo uvijek prepoznate, te je stopa prepoznavanja visoka čak i s više grešaka.
  3. Alfanumeričkih znakova koji označavaju broj računa. U većini zemalja ti znakovi su samo brojčani. Oni se također nazivaju BBAN (=Osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja ovo je bankovni kod i broj računa.

Na primjeru izmišljenog broja računa 999999909 i bankovnog koda 36273, dobiva se IBAN koji je sličan ovome: AT99 3627 3999 9999 09. Kako bi se povećala čitljivost IBAN-a obično je podijeljen u polja koja sadrže po četiri znaka. IBAN može biti 34 znaka dug, ali je u većini zemalja kraći.

Kao što vidite, već samo IBAN sadržava oznaku koja jedinstveno identificira banku o kojoj se radi. Na primjer, za Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen ovo je 36273. Iz ovog razloga, BIC, u našem primjeru RZTIAT22273, nije nužan za transfere unutar Europe. Samo IBAN je dovoljan u ovom slučaju. Dodatni podaci koji uključuju BIC ili SWIFT kod su potrebni samo za transfere u kojima jedna od banaka koje su uključene u transakciju ima sjedište izvan Europe a koje radi na principu SWIFT sustava.

BIC također sadržava oznaku zemlje. Za razliku od IBAN-a ta oznaka se ne nalazi na početku BIC-a, nego je umjesto toga na pozicijama 5 i 6. Na primjer, za BIC RZTIAT22273, ovo je AT. U nekoliko slučajeva oznaka zemlje koja se nalazi na IBAN-u se može razlikovati od oznake zemlje koja se nalazi na povezanom BIC-u jer se koriste različiti standardi.

BIC može imati 8 ili 11 znakova i ne sadrži svoj kontrolni broj. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim svojom dužinom može provjeriti samo provjerom je li uključen u BIC direktorij kojeg redovno ažurira SWIFT. S druge strane, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se provjerilo je li službeno točan, koristeći kontrolni broj koji IBAN sadržava. Samo službeno točni IBAN-i mogu postojati. Odgovor na pitanje postoji li zapravo određeni IBAN može samo dati banka povezana s IBAN-om. IBAN-e koji su krivotvoreni ili više ne postoje nije moguće prepoznati prema kontrolnom broju.

Njihova sjedišta su Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen u Matrei am Brenner. Nadalje, Matrei am Brenner je u Austrija. Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen se može kontaktirati ti telefonom na 05273/6111.


Mi ne možemo garantirati ispravnost informacija.

Data skupa podataka: 05/2024